Skip links

Shophouse AT56-58, nằm trên đại lộ New An Thới

Thiết kế - Thi công bởi Phan Thành Công

Dự án
SGC New An Thới

Loại hình
shophouse
Số tầng: 5
Diện tích: 500m2 sàn

Mục đích hoàn thiện
Văn phòng

 

Dự án nổi bật Dự án nổi bật