Skip links

Ven 26 SPV Primavera

Ven 26 SPV Primavera, Diện tích đất: 8*15,5=124 m2, Diện tích sàn: 8*10,5=84m2, Số tầng: 5

Dự án
SGC New An Thới

Loại hình
Nhà phố, shophouse
Số tầng: 5
Diện tích: m2 sàn

Mục đích hoàn thiện
Văn phòng, khách sạn
Tầng trệt: Cafe
Tầng trên: khách sạn

Dự án nổi bật Dự án nổi bật