Skip links

Shophouse Pos31 – Sunset town

Thiết kế - Thi công bởi Phan Thành Công

Dự án
Sun premier village

Loại hình
shophouse
Số tầng: 5 tầng
Diện tích: 450m2 sàn

Mục đích hoàn thiện
khách sạn

Dự án nổi bật Dự án nổi bật