YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG LÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI - CUSTOMER'S REQUEST IS OUR MOTIVATION.

icon_hotline

0987 242 336
0823 996 485
Mr Phan Đăng Khiếu

icon_email

Email
phandangkhieu@gmail.com
xaydungphanthanhcong@gmail.com

66 PARIS COFFEE TEA HOUSE

SV12 – V54 Sonasea Paris Villas, Phú Quốc, Kiên Giang

DỰ TOÁN CHI PHÍ

bài viết mới nhất